xx

Safe


Klicka på bilden för att se en presentationsfilm Christels_atelje

Aktuella projekt

Konstrundan i Nordvästra Skåne15.4–17.4 / 22.4–24.4 2022. Öppet 10–18.

www.konstrundan.se

____

Öppna ateljéer två halvöar 15.7–17.7 / 22.7–24.7 2022. Öppet 14–19.

www.oppnaateljeer.se

____

Läs artikel om mig i Zenit – Kulturtidningen i väst.