Christel Jönsson

AKTUELLT OCH KOMMANDE!

Rivercity gallery, Göteborg 6/10 – 21/10 2018

Läs artikel om mig i Zenit – Kulturtidningen i väst.